Ptasie wyprawy

Galeria fotografii

Dujkerczyk modry

Zdjęcie zostało wykonane w RPA.

Dujkerczyk modry - Philantomba monticola - Blue duiker