Sierpówka

Zdjęcia zostały wykonane w Wielkopolsce.

Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove Sierpówka - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove