Ptasie wyprawy

Galeria fotografii

Pustułka stepowa

Zdjęcia zostały wykonane w Namibii.

Pustułka stepowa - Falco rupicoloides - Greater Kestrel Pustułka stepowa - Falco rupicoloides - Greater Kestrel