Cytrynka czarnouzda

Zdjęcie zostało wykonane w Kostaryce.

Cytrynka czarnouzda - Geothlypis formosa - Kentucky Warbler