Ptasie wyprawy

Galeria fotografii

White-bellied Go-away-bird
Criniferoides leucogaster
Eastern Grey Plantain-eater
Crinifer zonurus
Western Grey Plantain-eater
Crinifer piscator
Bare-faced Go-away-bird
Corythaixoides personatus
Grey Go-away-bird
Corythaixoides concolor
Great Blue Turaco
Corythaeola cristata
White-cheeked Turaco
Tauraco leucotis
Schalow's Turaco
Tauraco schalowi
Ruspoli's Turaco
Tauraco ruspolii
Livingstone's Turaco
Tauraco livingstonii
Purple-crested Turaco
Gallirex porphyreolophus
Green Turaco
Tauraco persa