Ptasie wyprawy

Galeria fotografii

White-headed Mousebird
Colius leucocephalus
Red-faced Mousebird
Urocolius indicus
Blue-naped Mousebird
Urocolius macrourus
Speckled Mousebird
Colius striatus